Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna
Polski Klub Wyścigów Konnych
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Ustawa o wy?cigach konnych
Statut PKWK
Struktura organizacyjna
Organy i osoby sprawuj?ce funkcje w PKWK
Majątek PKWK
Rejestr organizatorów wy?cigów konnych w Polsce
Strona g?ówna / Organy i osoby sprawuj?ce funkcje w PKWK
 • Prezes PKWK 
   
  - Tomasz Chalimoniuk
  (kompetencje okre?lone ustaw? o wy?cigach konnych)
 • Rada PKWK - prezydium Rady:
  Przewodnicz?cy - Grzegorz So?tysi?ski
 • Z-ca Przewodnicz?cego - Micha? Romanowski
Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 11.12.2003 (Dominika Gołaszewska, Administrator)
Ostatnie zmiany: 02.08.2017 (Dominika Go?aszewska, Administrator)
noria.pl